Ariël

Manen van
Uranus:


Cordelia
Ophelia
Bianca
Cressida
Desdemona
Juliët
Portia
Rosalinde
Belinda
Puck
Miranda
Ariël
Umbriël
Titania
Oberon
Caliban
Sycorax

( Manen met een diameter > 40 kilometer )

Met een diameter van ruim duizend kilometer en een ijzig lichtreflecterend oppervlak is Ariël niet de grootste, maar wel degelijk de helderste maan van Uranus. Mede daardoor kon William Lasell de satelliet al in 1851 met behulp van een telescoop op aarde ontdekken. Toch ziet de bovenmaatse kosmische ijsbal die Ariël feitelijk is er helemaal niet zo ‘gladjes’ uit. Overal doorsnijden opvallend diepe breuklijnen en andersoortige groeven het maanlandschap overal doorsnijden. Deze wijzen op een actief geologisch verleden.Op Ariël zijn diverse kraters zichtbaar, maar kraters groter dan tien kilometer zijn dun gezaaid. Astronomen denken daarom dat haar oppervlak relatief jong is en in het verleden regelmatig is ‘vernieuwd’ door erupties van materie. Dit zou het gevolg zijn geweest van de inwendige opwarming en tektonische activiteit die ontstond toen Ariël nog een meer excentrische baan om Uranus volgde en onderhevig was aan getijdenkrachten van zowel de gasreus als de satelliet Titania.

Soortgelijke processen hebben vermoedelijk de structuren vormgegeven van de verschillende langgerekte canyons en breukzones op Ariël, die dikwijls vele kilometers diep zijn. De bodems van deze depressies zijn in veel gevallen afgevlakt. Vermoedelijk zijn hier ooit relatief warme stoffen als methaan, koolstofmonoxide, water of ammonia in vloeibare of plastische vorm naar de oppervlakte gestuwd en vervolgens bevroren.

Ariël beschrijft momenteel een vrijwel perfecte cirkelvormige baan om Uranus. Het baanvlak waarin de maan beweegt staat onder een hoek van slechts 0,3 graden met het equatoriale vlak van de geringde ijsreus. Omdat de satelliet een ‘rotatiegebonden omloopperiode’ heeft, richt Ariël steeds dezelfde hemisfeer naar Uranus.

Auteur(s):     A.S.

Ariël in cijfers
Gemiddelde diameter 1162 km
Massa 1,353 × 10^21 kg
Gemiddelde dichtheid 1,66 g/cm^3
Zwaartekracht aan oppervlak 0,27 m/s^2
Gemiddelde afstand tot het centrum van Uranus 191.240 km
Omlooptijd 1 d 9 u 55 m
Hoek rotatieas
Rotatieperiode 2 d 12 u 29 m
Weerkaatsingsvermogen 0,39
Temperatuur aan oppervlak gem. 58 K
Databron: NASA