Himalia

Manen van
Jupiter:


Metis
Adrastea
Amalthea
Thebe
Io
Europa
Ganymedes
Callisto
Leda
Himalia
Lysithea
Elara
Ananke
Carme
Pasiphae
Sinope

( Manen met een diameter > 20 kilometer )


Himalia in cijfers
Gemiddelde diameter 170 km
Massa 4,2 × 10^18 kg
Gemiddelde dichtheid 1,63 g/cm^3
Zwaartekracht aan oppervlak 0,0073 m/s^2
Gemiddelde afstand tot het centrum van Jupiter 11.460.000 km
Omlooptijd 250 d 14 u
Hoek rotatieas ?
Rotatieperiode 0,4 d
Weerkaatsingsvermogen 0,04
Temperatuur aan oppervlak gem. 124 K
Databron: NASA