Prometheus

Manen van
Saturnus:


Pan
Atlas
Prometheus
Pandora
Epimetheus
Janus
Mimas
Enceladus
Tethys
Telesto
Calypso
Dione
Helene
Rhea
Titan
Hyperion
Iapetus
Phoebe
Paaliaq
Albiorix
Siarnaq

( Manen met een diameter > 20 kilometer )
Prometheus in cijfers
Gemiddelde diameter 86 km
Massa 1,566 × 10^17 kg
Gemiddelde dichtheid 0,47 g/cm^3
Zwaartekracht aan oppervlak 0,003 m/s^2
Gemiddelde afstand tot het centrum van Saturnus 139.380 km
Omlooptijd 14 u 43 m
Hoek rotatieas ?
Rotatieperiode 14 u 43 m
Weerkaatsingsvermogen 0,6
Temperatuur aan oppervlak gem. 74 K
Databron: NASA